aanmelden leverancier

Aanpak IBP

Waarom Informatiebeveiliging en privacy (IBP) regelen?

Hoe is IBP geregeld op scholen en in mbo-instellingen? Computers, tablets, smartboards zijn niet meer weg te denken in het onderwijs. Ook werken steeds meer scholen werken met online systemen; bijvoorbeeld voor het verwerken van leerlinggegevens. In deze systemen worden (persoons)gegevens digitaal opgeslagen en uitgewisseld. Het is erg belangrijk dat dit op een veilige en verantwoorde manier gebeurt. Wanneer dit goed is geregeld worden de (persoons)gegevens van leerlingen en medewerkers goed beschermd.

Maar wat als dit niet goed geregeld is? Behalve dat je niet voldoet aan de privacywetgeving, ben je kwetsbaar voor bijvoorbeeld een datalek. Met alle gevolgen van dien.
Daarom is het erg belangrijk dat IBP op scholen en mbo-instellingen goed geregeld is.
Kennisnet helpt hierbij.

Starten met de Aanpak IBP

Om IBP goed te regelen, helpen we scholen en mbo-instellingen graag op weg. Er zijn twee hulpmiddelen beschikbaar:

  • Aanpak IBP-po-vo, bedoeld voor het primair en voortgezet onderwijs.
  • Aanpak IBP-mbo, bedoeld voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Aanpak IBP-po-vo

Deze aanpak is ontwikkeld door Kennisnet in samenwerking met de sectorraden. De aanpak helpt de ict-ondersteuner en/of functionaris gegevensbescherming (FG) IBP goed te organiseren. Door de aanpak te volgen, helpen we hen door de verschillende fases van dit proces:

  • fase 1: organiseren
  • fase 2: realiseren
  • fase 3: communiceren

Ga naar de Aanpak IBP-po-vo

Aanpak IBP-mbo

Deze roadmap is ontwikkeld door Kennisnet, in samenwerking met saMBO-ICT, Surfnet en de sectorraden. Deze roadmap helpt de ict-ondersteuner en/of functionaris gegevensbescherming (FG) in het mbo om IBP goed te organiseren.

Ga naar de Aanpak IBP-mbo

Daarnaast maakt het mbo ook gebruik van een framework voor IBP; een uitgebreide set hulpmiddelen en kaders om IBP te regelen op jouw mbo-instelling.

Wat is het resultaat?

Door deze stappen te volgen en uit te voeren, zorgt de ict-ondersteuner of FG ervoor dat de school voldoet aan de privacywetgeving.